Duurzaamheid

De PvdA kiest voor een schoon Nederland omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei.

Onze kinderen moeten schone lucht in ademen en ’s nachts rustig kunnen slapen zonder herrie.De Europese doelen voor de uitstoot van stikstof en fijn stof moeten worden gehaald en we willen dat Limburg voorop gaat lopen in duurzame energie. De Pvda zet zich in voor algehele duurzaamheid. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor eerlijke grondstoffen, voor een verbod op microplastic en voor duurzame voedselproductie.