Cultuur en Sport

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken; daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. En sport is goed voor de gezondheid, maar leert jongeren (en ouderen!) ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden.

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken; daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. Het zorgt voor ontspanning, ondersteunt leren en creativiteit en levert een bijdrage aan de economie. Met gerichte steun stimuleren we een breed en voor iedereen toegankelijk aanbod aan musea, theater- en muziekvoorstellingen en films. Limburgse cultuur kenmerkt zicht door een unieke identiteit, die o.a. bestaat uit het Limburgs dialect, een groot aantal verenigingen (fanfares, harmonieën, schutterijen etc.) en culinaire specialiteiten. Deze cultuur willen we behouden en steunen. De PvdA wil daarom dat de Provincie verantwoordelijkheid blijft voor de instandhouding van een complete en hoogwaardige provinciale culturele infrastructuur en blijft investeren in de bereikbaarheid van cultuur voor alle Limburgers.

Sport is goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving. De PvdA vind daarom dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot sportverenigingen. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder.