Door op 20 oktober 2013

Zorgen over de ontwikkeling van Limburg Wielrenprovincie

Vorige week maakte de gemeente Voerendaal bekend het aantal wielrenkoersen te gaan maximaliseren en aanvullend op deze beperking gaan zijn ook nog aanvullende criteria stellen. 

Dit, en het eerdere voornemen van een aantal Zuid-Limburgse gemeenten om het aantal toertochten aan banden te leggen, is voor mij aanleiding om namens de Statenfractie schriftelijke vragen aan het college van GS te stellen. 

Zo vraagt de Partij van de Arbeid zich af of deze beperkende maatregelen niet indruisen tegen de ambitie die Provinciale Staten hebben neergelegd in de Sportnota 2013-2016. 

Bewegen en sporten is van belang voor iedereen. Jong en oud, vrouw en man, valide en mindervalide.
Echter het houden van fietstoertochten en professionele wielrenkoersen levert ook overlast op voor inwoners die aan of in de nabijheid van een parcours wonen. Toch hopen wij dat wij de uitgesproken ambities kunnen verwezenlijken”.

Ook vraagt de Statenfractie van GS een regierol op zich te nemen als het gaat over maatregelen die gemeenten willen nemen omtrent wielrenners.

Lars Kockelkoren

lehkockelkoren@kpnmail.nl

Voor de vragen lees hier:

Art 38 RvO Vragen PvdA Limburg wielrenprovincie 20 10 13

Voor de antwoorden: