Door op 7 februari 2014

Zorgen om Enci vergunning

Statenlid Alouis Heijmans heeft namens de fractie van de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten van Limburg vragen aan het Provinciebestuur gesteld naar aanleiding van de vernietiging door de Raad van State van de Enci vergunning.

‘Hoewel wij respect hebben voor we regels en wetgeving baart deze stap ons grote zorgen. De transitie Enci is gebaseerd op een toch wel uniek te noemen compromis tussen natuurbelangen en bedrijfs- c.q. werknemersbelangen; een maatschappelijk breed gedragen oplossing bovendien’, aldus Alouis Heijmans.

De fractie vraagt aan het College van GS wat uitspraak betekent voor het voortbestaan van de Enci als klinker- en cementproducent in relatie tot de eerder afgesproken datum van juli 2018. Heeft genoemde uitspraak gevolgen voor de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de transformatie van het Enci-gebied?
Wat zijn de eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid aldaar?

Tenslotte wordt gevraagd zo snel mogelijk te komen met een oplossing, in belang van de maatschappelijk breed gedragen transitie van de Enci groeve en in het belang van werkgelegenheid.

vragen art 38 PvdA inzake vergunning enci

antwoorden