Door op 30 december 2014

Werkbezoek Buitenring Parkstad Limburg

Nu de eerste gedeelten worden aangelegd en de voortgang van het project in januari in de commissie besproken wordt leek het ons (Alouis Heijmans, Roy Pennings en Lars Kockelkoren) goed om zelf, samen met de verantwoordelijk gedeputeerde Koppe, ter plekke de werkzaamheden te bekijken.

Allereerst zijn we naar de onderdoorgang vanuit de Reijmersbekersweg naar Kasteel Reijmersbeek gaan kijken. Tijdens de begrotingsvergadering van november hebben wij aandacht gevraagd voor de ecologische ontwikkelingen aldaar.  De projectmanager natuur benadrukte dat onze inbreng zeer zeker wordt meegenomen in het overleg met Rijkswaterstaat.

Tijdens de rit van Reijmersbeek naar de brug in Hommert (die vandaag is opengesteld voor verkeer) hebben we uitgebreid gesproken over de standpunten en zienswijze van de gemeenten Schinnen en Nuth.

Voor Nuth blijft de openstelling van de op- en afritten op de A76, zuidelijke richting, een punt van aandacht. Het college van GS verliest dit niet uit het oog, maar blijft afhankelijk van de minister.

Ook hebben we gesproken over de nog niet overgedragen gronden, uitvoering van het amendement “Verdiepte aanleg bij Vaesrade” en de Naanhof.

Van de Hommert via Amstenrade en de fietsbrug bij het Sint Janscollege zijn we binnendoor gereden naar Brunssum. Hier valt op dat er bijzonder veel aandacht is voor het aanwezig landschap. Ondanks alle hoogteverschillen wordt er maximaal rekening gehouden met natuur, inwoners en uitzicht.

Wij kunnen concluderen dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen.