Door Jasper Kuntzelaers op 24 juli 2014

Waterschap Limburg

Vanaf 1 januari 2017 heeft Limburg één waterschap. Tot grote tevredenheid van de PvdA-fractie is  het deputé Bert Kersten gelukt om een werkbaar akkoord te presenteren rondom de fusie tussen waterschap Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Het nieuwe waterschap wordt daarmee robuuster in de organisatie en daarmee minder kwetsbaar op specialistische beleidsterreinen. De medewerkers van de waterschappen hadden al eerder aangegeven dat zij wel heil zagen in een fusie, alleen op bestuurlijk niveau was er weerstand.

De PvdA heeft in de Statenvergadering aangegeven verheugd te zijn met dit resultaat en opgeroepen om eventuele financiële voordelen terug te geven aan de burgers. Uiteindelijk is dat een verantwoordelijkheid van het nieuwe waterschap, maar wat betreft de PvdA wordt het profijt van een fusie uiteindelijk geïncasseerd door de Limburgers.

 

Jasper Kuntzelaers

Jasper Kuntzelaers

Woonplaats: Venlo Lid sinds: 2008 Via het Europees jeugdparlement en de Lagerhuisdebatten op de middelbare school kwam ik in contact met de Jonge Socialisten in de PvdA. Daar is de interesse voor de politiek gegroeid tot wat het nu is. Ik maak me hard voor een samenleving met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Meer over Jasper Kuntzelaers