Door op 9 juli 2016

Vragen van het lid Fokke (PvdA) aan de minister van EZ over mijnwaterschade in Limburg

Manon Fokke ons Tweede Kamerlid van Limburg stelt vragen naar aanleiding van de berichtgeving op http://www.1limburg.nl/provincie-teleurgesteld-over-vertraging-mijnschade-onderzoek?context=topstory
De provincie is zwaar teleurgesteld dat het onderzoek naar de oorzaken van de mijnschade in Limburg pas over minimaal een half jaar klaar is.
Volgens gedeputeerde Daan Prevoo heeft minister Henk Kamp beloofd dat het onderzoek rond deze tijd deze tijd klaar zou zijn. Maar de minister van Economische Zaken laat nu weten dat meer onderzoek nodig is.

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de Provincie Limburg, die teleurgesteld is over de vertraging van het onderzoek naar de mijnwaterschade? 1
2. Klopt het dat dit onderzoek rond deze tijd opgeleverd had moeten worden? Klopt het dat dit met de minister van EZ is afgesproken?
3. Wat is de reden van de vertraging? Welk onderzoeksbureau verzorgt dit onderzoek?
4. Kunt u bij dit bureau aandringen op meer spoed? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u reageren op de stelling van gedeputeerde Daan Prevoo, dat u de problematiek in Limburg niet serieus neemt?
6. Is het denkbaar dat in Limburg een vergelijkbare problematiek speelt als in Groningen, zoals gedeputeerde Daan Prevoo stelt?
7. Is het Rijk verantwoordelijk voor de mijnbouwwaterschade, zoals gedeputeerde Daan Prevoo stelt? Of hebben de rechtsvoorgangers DSM, Umicore en Oranje-Nassau Groep hierin ook een rol?
8. Klopt het dat in 1994 besloten is om te stoppen met het oppompen van mijnwater?
9. Wat was de reden van dit besluit en door wie is het genomen?
10. Klopt het dat de verjaringstermijn van 30 jaar voor mijnbouwschade is beginnen te lopen in 1994 en dus pas eindigt in 2024? Zo nee, waarom niet?