Door op 3 december 2014

Vragen artikel 38 RvO: Bad, Bed en brood voor iedereen in Limburg

PERSBERICHT

Maastricht, 2 december 2014

Lars Kockelkoren van de PvdA Statenfractie heeft vragen gesteld over het bericht in 1Limburg.nl van vandaag over “Hulp in aantocht voor illegalen in Zuid-Limburg“.

Naar schatting bevinden zich in het zuiden van de provincie zo’n 100 tot 120 uitgeprocedeerde asielzoekers en het aantal neemt jaarlijks toe.

Vier Limburgse hulporganisaties, Stichting Vlot Zuid-Limburg, Leger des Heils, stichting Wereldwijd en de Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom Limburg; gaan daarom shelters bouwen waar voor gemiddeld 15 illegalen, bad, bed en brood te vinden is.

De fractie vraagt het College of zij het eens is met de PvdA, dat uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op bad, bed en brood en dat deze organisaties ondersteuning verdienen, daar waar zij zich inzetten om uitgeprocedeerde asielzoekers enigszins humaan verblijf te bieden. Tevens vraagt de fractie of het College bereid is met de vier organisaties in overleg te treden en hen daar, waar nodig te ondersteunen. We kunnen dergelijke onmenselijke omstandigheden toch niet accepteren in Limburg en met de winter voor de deur, deze schrijnende gevallen letterlijk in de kou laten staan.

Voor de inhoud van de vragen wordt verwezen naar de bijlage.

art38 vragen PvdA Bad Bed en brood voor iedereen in Limburg!