Door op 25 september 2014

Voortzetten Subsidiekader Bovenlokale Evenementen

De huidige evenementensubsidieregeling voorziet in een behoefte door het mogelijk maken van evenementen, georganiseerd door vrijwilligers in verenigingsverband.
Dergelijke bovenlokale evenementen zijn het cement van onze samenleving en zorgen voor een bruisend verenigingsleven.
Deze tijdelijke evenementensubsidie dreigt per 1 januari 2015 gestopt te worden.

Normaal zou het geëigende moment, hier iets van te vinden, de begrotingsvergadering zijn. Maar om de Limburgse verenigingen niet in het ongewisse te laten
roept de Partij van de Arbeid morgen het College op, middels een motie tijdens de Statenvergadering, om de evenementensubsidieregeling in 2015 voort te zetten
en daarvoor in de komende begrotingsvergadering aan PS een voorstel te doen ten behoeve van de financiële dekking.

In de bijgevoegde motie leest u meer hierover.Motie voortzetting subsidiekader bovenlokale evenementen 260914