Door op 27 september 2013

vervolg overleg aanbesteding Openbaar Vervoer Limburg

Inmiddels is de concept versie van de “Nota van Uitgangspunten: Aanbesteding openbaar vervoer Limburg” verschenen.
Deze nota zou ik graag met geinteresseerden bespreken op de afgesproken datum 5 oktober 2013 10.00 uur in de Oranjerie te Roermond.
Op 11 oktober wordt de nota besproken in de commissie RIF ’s morgens, is openbaar dus ook daar zijn jullie welkom. Ik zal dan de PvdA reactie geven en duidelijk maken wat wij vinden wat aanscherping verdient of nog opgenomen of geschrapt moet worden.
Dus jullie input is op de 5e oktober zeer gewenst ter voorbereiding op de 11e. Het stuk kun je hier vinden
Hoop dat onze bijeenkomst weer even goed zal zijn dan de vorige keer. Wil je laten weten of je komt? Dat kan via limburg@pvda.nl. Als je verhinderd bent voel je vrij om mij jouw input schriftelijk te geven (liaroefs@gmail.com)
ps. aan het stuk zal binnenkort waarschijnlijk de minuut-versie vooraan worden toegevoegd, dat is een korte samenvatting van het statenvoorstel en een echte samenvatting van het voorstel. Het echte stuk staat dan erachter.