Door op 8 juni 2016

Van Waarde-prijs: nomineer nu je persoon of organisatie!

De PvdA Limburg gaat een persoon of organisatie in het zonnetje zetten die van waarde is voor de samenleving. Dat doet de PvdA door jaarlijks de ‘Van Waarde-prijs’ uit te reiken. Nomineren kan vanaf vandaag. Een jury, bestaande uit PvdA-wethouders Vera Tax (Venlo) en Harry Leunessen (Landgraaf) en voorzitter Jacques Costongs van de PvdA Limburg, zullen een winnaar selecteren en bekendmaken op de PvdA Limburgdag op zaterdag 25 juni in het Gouvernement in Maastricht. De prijs bestaat uit een bokaal, oorkonde en klein geldbedrag.

De PvdA heeft de afgelopen jaren de partij-idealen opgepoetst en versterkt en neemt waardengedrevenpolitiek als uitgangspunt. Daarbij draait het vooral om praktisch handelen. De PvdA moet als werkvloerpartij en buurtpartij terug naar haar oorspronkelijke basis.

De persoon of organisatie die genomineerd wordt voor de prijs moet uiting hebben gegeven aan het in de praktijk brengen van de sociaaldemocratische kernwaarden verheffing, verbinding, het zorgen voor bestaanszekerheid en voor goed werk. Genomineerden hoeven geen lid van de PvdA te zijn, maar moeten wat waarden betreft wel bij ons passen.

Nomineer nu iemand die voor jou en anderen van waarde is. Stuur nu een mail met motivatie naar: vanwaarde@pvdalimburg.nl

Meer informatie over de PvdA Limburgdag (en aanmelden) vindt je hier: https://limburg.pvda.nl/2016/06/01/pvda-organiseert-limburgdag/