Door op 7 december 2015

Van idee naar congres

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.

De PvdA Limburg organiseert ter voorbereiding van het congres op donderdag 10 december a.s. ook een voorcongres. Meer informatie hierover vind je hier: https://limburg.pvda.nl/agenda/voorcongres-10-dec-2015/