1 februari 2015

Vacature secretaris voor het gewest

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van het gewest. De secretaris is (mede) belast met de organisatie van de activiteiten, die binnen het gewest worden georganiseerd. De secretaris regelt de voor- en nazorg van de gewestelijke vergaderingen. Tijdens de vergadering treedt hij/zij op als agenda- en tijdsbewaker. De secretaris is de ‘souffleur’ van de voorzitter. Hij/zij stelt de voorzitter op de hoogte van zaken die binnen het gewest om aandacht vragen. De secretaris beheert het archief waarin alle informatie ligt opgeslagen die binnen het gewest van waarde is. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie van en naar het gewest.

De secretaris is lid van de PvdA en maakt, samen met de penningmeester en de voorzitter, deel uit van het dagelijks bestuur in het gewest.

Volledige profiel secretaris_gewest