Door op 2 oktober 2013

Toekomstvisie Sport en Ruimte

In het late najaar komt de toekomstvisie Sport en Ruimte op de agenda van Provinciale Staten.

Als woordvoerder wil ik ter voorbereiding op behandeling in de Staten graag met het werkveld en geïnteresseerde leden van de PvdA een goede discussie voeren.

‘Hoe zorgen we ervoor dat we een passend antwoord geven op de gevolgen van de krimp en individualisering? Toekomstbestendige sportaccommodaties en verenigingen!

Daartoe heb ik een bijeenkomst belegd op zaterdag 26 oktober van 10.30 tot 12.00 uur in Maasbracht (de Kösterie, Hoofdstraat 34, www.kosterie.nl)

Deze bijeenkomst is onderdeel van de gewestelijke ledenvergadering. Hieromtrent ontvangt u nog een separate uitnodiging van het gewestbestuur.

De heer Jack Opgenoord, directeur van het Huis voor de Sport, heeft zijn medewerking toegezegd. Hij zal een presentatie geven over de gevolgen van de bevolkingskrimp voor verenigingen en sportaccommodaties.

Dagvoorzitter van deze bijeenkomst is Seddik Ghoule.

Ik hoop van harte dat veel partijgenoten een bijdrage willen leveren aan deze discussiebijeenkomst. Het is goed als u zich aanmeldt via limburg@pvda.nl, graag voor 19 oktober aanstaande. Voor vragen kunt u zich melden bij ondergetekende 06 53842001.

Lars Kockelkoren