Door op 22 december 2013

Toekomst Maastricht-Aachen Airport nog niet bekend

Het vliegveld Maastricht-Aachen-Airport (MAA) heeft grote financiële problemen. De slechte economische trend in het luchtvrachtverkeer, de hoge kosten voor wettelijk verplichte taken op het gebied van douane en brandweer op het vliegveld en de kosten voor onderhoud van de startbaan en de terminal maken een succesvolle exploitatie erg moeilijk.

De huidige private eigenaars zijn niet meer in staat om hiervoor alleen op te komen. Provinciale Staten heeft daarom in november ruim 4 miljoen euro ter beschikking gesteld om de operationele kosten van het vliegveld te dekken en zo een faillissement te voorkomen.

Levensvatbaarheid MAA
De provincie heeft enkele maanden geleden een uitvoerige externe studie laten doen naar de levensvatbaarheid van MAA, waarbij zeker ook de gevolgen voor de hele provincie zijn meegenomen. De conclusie hiervan is dat MAA wel degelijk een rendabel vliegveld kan zijn en goed kan concurreren met omliggende vliegvelden, zolang als er maar focus is op een marktniche en de uitgangspunten voor de concurrentiepositie met anderen vergelijkbaar is. Dat laatste is nu zeker niet het geval, want de omliggende vliegvelden in Nederland, Duitsland en België worden allemaal flink door hun overheid met subsidies gesteund. Alleen bij MAA is dat niet zo.

Toekomstscenario’s MAA
Begin 2014 zal Provinciale Staten uitgebreid debatteren over drie door Gedeputeerde Staten uitgewerkte toekomstscenario’s voor MAA: (1) sluiting, (2) overname van de kosten voor douane/brandweerkosten of (3) een combinatie van (2) en verdergaande overname van de infrastructuur van het vliegveld (dus incl. onderhoudskosten), waarna gezocht wordt naar een
exploitant voor de terminalactiviteiten.

Standpunt Statenfractie PvdA over MAA
Voor de PvdA-fractie spelen de werkgelegenheid op het vliegveld en de werkgelegenheidseffecten in de rest van de provincie een zeer belangrijke rol bij de uiteindelijke keuze. Onze positie op dit moment is dat wij het vliegveld graag een kans geven op een doorstart, ook als dat betekent dat de provincie serieus moet investeren en een blijvende rol op het vliegveld zal hebben. Echter: de levensvatbaarheid moet wel een zeer grote slagingskans hebben. Gedeputeerde Staten moet wat de PvdA-fractie betreft wel komen met serieuze nieuwe private partijen die ook in toekomst op het vliegveld actief willen zijn. Afspraken met hen moeten hard zijn en het moeten ervaren spelers in de luchtvaartsector zijn. De provincie is immers geen touroperator.

Gevolgen vertrek Ryanair
Het recent aangekondigde vertrek van Ryanair, als basis van MAA, speelt bij deze discussie overigens geen grote rol. De overwegingen om de basis te verplaatsen hebben een achtergrond buiten het vliegveld om en betekenen niet automatisch dat Maastricht-Aachen Airport in toekomst minder vluchten zal hebben.

Werkbezoek Statencommissie bij MAA
De Statencommissie Economie brengt op 17 januari een werkbezoek aan MAA en bezoekt diverse bedrijven die daar gevestigd zijn. definitief besluit over het vliegveld moet in februari 2014 plaatsvinden.

Meedenken over toekomst MAA?
Heeft u ideeën voor het behoud van het vliegveld of wilt u ons daarover iets kwijt? Neem dan contact op met PvdA-Statenlid Roy Pennings, onze MAA-woordvoerder, via: pvda@pennings.biz