2 februari 2017

Tihange sluiten of op de lange baan, TK lid Fokke en Vos stellen wederom vragen hierover.

De afspraak om in 2025 de laatste Belgische kerncentrale te sluiten, wankelt. Regeringspartij N-VA denkt nu aan 2030 of 2035.
De N-VA is de grootste partij in de Vlaamse en de federale regering. De partij denkt dat België in 2025 niet klaar is om het zonder eigen kerncentrales te stellen.
Getreuzeld
Er is te lang getreuzeld om in alternatieve energie te investeren en met nog slechts acht jaar te gaan, is de tijd te krap om de kernuitstap goed voor te bereiden, stelt de centrumrechtse regeringspartij.
Nagelaten
Veertien jaar geleden is al afgesproken om in 2025 uit kernenergie te stappen, maar sindsdien is nagelaten grootschalig in te zetten op betaalbare hernieuwbare energie. Het is nu de vraag of het technisch nog wel mogelijk is om al voldoende duurzame elektriciteit te produceren in 2022, wanneer de eerste kernreactoren moeten worden opgedoekt.
Naar aanleiding van deze recente berichten stellen onze Kamerleden wederom vragen.

Vragen van de leden Fokke en Jan Vos (beiden PvdA) aan de minister van I&M over het langer openhouden van de Belgische kerncentrales Tihange en Doel

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving over het langer openhouden van de Belgische kerncentrales Tihange en Doel? (1)

2. Klopt het dat de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de regeringspartij N-VA gezegd hebben dat de kerncentrales in Doel en Tihange niet in 2025, maar pas in 2030 of 2035 zouden moeten sluiten, dus 30 jaar later dan oorspronkelijk gepland?

3. Kunt u bevestigen dat u het hier niet mee eens bent? Wat gaat u er aan doen om dit te voorkomen?

4. In hoeverre heeft u op een overtuigende wijze de wens van de Tweede Kamer (motie-Fokke/Jan Vos, motie-Smaling cs.) overgebracht, dat deze onveilige centrales reeds op korte termijn uit bedrijf genomen moeten worden?

5. Waarom luistert de Belgische minister niet naar u? Heeft u de wens van de Kamer wel met voldoende urgentie overgebracht? Ook dat het niet om een tijdelijke stillegging zou moeten gaan, maar om een definitieve sluiting van deze centrales?

6. Klopt het dat ook Duitsland en Luxemburg de mening zijn toegedaan dat de centrales dicht moeten?

7. Klopt het dat de helft van de Belgische energieproductie uit kernenergie zou bestaan? Waarom is er kennelijk in België nooit een gezonde energiemix ontstaan? Hoe kunnen u en de minister van EZ hier alsnog een bijdrage aan leveren?

8. Klopt het dat de directeur veiligheid van Engie is ontslagen in verband met de slechte veiligheidscultuur bij Tihange? Waarom zegt Engie dan nu dat de centrale “hartstikke veilig” is? Is dit juist ook weer te zien als een nieuwe bevestiging van de gebrekkige veiligheidscultuur bij Engie?

9. Klopt het dat de Belgische toezichthouder FANC ook heeft gesproken van een schandalig slechte veiligheidscultuur? Klopt het dat er alleen al in 2016 15 veiligheidsincidenten hebben plaatsgevonden?

10. Kunt u nogmaals bij de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aandringen op spoedige en definitieve sluiting van deze centrales? Kunt u hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, rapporteren aan de Kamer? Kunt u een afschrift van een te sturen brief, dan wel een gespreksverslag van uw gesprek met de Belgische minister, toevoegen bij het terug rapporteren aan de Kamer?

1 http://onlinekrant.delimburger.nl/data/4842/reader/reader.html?t=1485961853349#!preferred/0/package/4842/pub/6905/page/0