27 maart 2014

STATEMENT

Limburg, 26 maart 2014

Provinciale Staten van Limburg komen 28 maart bijeen. Voorafgaand hieraan laten onderstaande politieke partijen het volgende aan alle inwoners van Limburg en daarbuiten weten:

Met respect voor het recht op vrije meningsuiting keuren wij de uitspraak van PVV-leider Wilders, dat de partij gaat regelen dat er minder Marokkanen in Nederland zullen zijn, alsmede het stimuleren van spreekkoren gericht tegen bepaalde bevolkingsgroepen omwille van  hun gezamenlijke afkomst, af.

Wie de wetten naleeft en zich positief inzet in de maatschappij met respect voor de ander in Nederland en Limburg is van harte welkom; ongeacht afkomst, sekse, geaardheid, ras of geloof, met gelijke kansen voor de toekomst.

Wie de wet overtreedt, zich tegen de maatschappij keert en respectloos met de ander omgaat moet worden aangepakt in Nederland en in Limburg met de daarvoor beschikbare wettelijke middelen.

Wij betreuren het ten zeerste dat de Limburgse PVV-fractie en de Statenleden persoonlijk de uitspraken van hun politieke leider en oprichter van de partij blijven ondersteunen.

Een dergelijke kijk op de samenleving en het gebrek aan respect dat daaruit blijkt voor de inwoners van Nederland en Limburg, biedt geen vruchtbare bodem voor eventuele samenwerking met deze fractie.

Namens de fracties en de Statenleden van Provinciale Staten van Limburg,

CDA

VVD

PvdA

50Plus

SP

GroenLinks

D66

PvLD

OLS

USP