Door op 26 februari 2015

Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over nieuw onderzoek naar de Ijzeren Rijn.

Zojuist via Manon Fokke (lid Tweede Kamer voor de PvdA) de volgende vragen ontvangen, zij heeft deze opgesteld met haar collega Duco Hoogland.

Schriftelijke vragen van de leden Hoogland en Fokke (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over nieuw onderzoek naar de Ijzeren Rijn.

Vraag 1
Kent u de berichten “Dogma’s gooien we overboord” (1), “spoorlijn Hasselt-Neerpent en Ijzeren Rijn op de lange baan” (2) en “Ijzeren Rijn doorbraak verrast Limburg” (3)?

Vraag 2
Welke drie tracés worden in de nieuwe studie onderzocht? Wordt er ook gekeken naar alternatieven, zoals het opwaarderen van de Montzenroute of een route via Eindhoven en Venlo?

Vraag 3
Is het waar dat er een internationaal akkoord is bereikt “om samen geld te pompen in een grootschalige studie naar de Ijzeren Rijn”? Zo ja, wat is er precies afgesproken?

Vraag 4
Betaalt de Nederlandse overheid inderdaad een deel van de kosten van dit nieuwe onderzoek? Zo ja, waarom?

Vraag 5
Bent u bereid met de federale minister Galant afspraken te maken over het laten uitvoeren van een onderzoek naar het nut (MKBA)?

Vraag 6
Hoe kan het dat de provincie Limburg niet op de hoogte was van de afspraken?

Vraag 7
Zijn er afspraken gemaakt tussen de Nederlandse regering en de andere partijen over de gevolgen die mogelijke uitkomsten van het onderzoek moeten hebben?

Vraag 8
Op welke wijze worden de provincie Limburg, de betreffende gemeenten en bewoners betrokken bij het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen?

(1) http://nl.metrotime.be/2015/02/23/must-read/dogmas-gooien-we-overboord/
(2) http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150221_01541326/spoorlijn-hasselt-neerpelt-en-ijzeren-rijn-op-de-lange-baan
(3) http://www.1limburg.nl/ijzeren-rijn-doorbraak-verrast-limburg