Door Tirza Houben op 18 september 2015

Radicalisatie islam in Limburg

Vandaag werd in de commissie Cultuur en Samenleving gesproken over islam radicalisatie in Limburg. Statenlid Tirza Houben sprak namens de Partij van de Arbeid in het debat. Hieronder haar spreektekst:

Ten behoeve van een zorgvuldig debat acht de Partij van de Arbeid het noodzakelijk zich te kunnen beroepen op feitelijkheden welke op dit moment niet voorhanden zijn. Daarom achten wij het niet zinvol dit onderwerp vandaag te bespreken.

Desondanks moge het duidelijk zijn dat ook de Partij van de Arbeid zich zorgen maakt over een groeiende groep Nederlanders die zich overduidelijk niet langer met onze maatschappelijke waarden verbonden voelt.

Tegelijkertijd vinden wij het zorgelijk dat er binnen Nederland, mede vanwege dit thema, tussen gemeenschappen toenemende spanningen ontstaan waardoor een ongezonde voedingsbodem wordt gekweekt voor generalisering, vooroordelen, vervreemding, isolement en radicalisering.

Volgens de Partij van de Arbeid moet de oplossing daarom niet alleen gevonden worden in het indammen van radicalisering. Ook moet worden voorkomen dat de gematigde meerderheid van onze bevolking nog langer wordt blootgesteld aan een klimaat waarbinnen groepen steeds verder worden uiteengedreven.

Tirza Houben

Tirza Houben

Woonplaats: Roermond Lid sinds: 2005 Ik ben opgegroeid in een Nederlands-Antilliaans gezin in de multiculturele wijk de Donderberg te Roermond. Hier heb ik van zeer dichtbij moeten aanschouwen wat slechte levensomstandigheden met mensen kunnen doen. Door deze ervaringen en mijn geloof in de sociaaldemocratische beginselen, werd ik in 2005 actief in de PvdA. De politieke

Meer over Tirza Houben