Door op 5 november 2013

PvdA wil werk en leefbaarheid in binnensteden

De PvdA in het Limburgs Parlement wil dat de provincie samen met gemeenten en ketenpartners, zoals MKB, banken, makelaars en investeerders, actie onderneemt om verlies van werkgelegenheid, leegstand van panden en problemen met de leefbaarheid in steden te voorkomen. De sociaaldemocraten willen hiervoor vrijdag, bij het debat over de begroting van de provincie, een oproep doen.

Door de economische crisis, toename van internetverkoop en bevolkingskrimp hebben veel winkels het moeilijk. Het MKB is een belangrijke werkgever en sfeerbepaler in de binnensteden. We kennen allemaal de trieste aanblik van leegstaande winkelpanden met name ook in de aanloopstraten naar het centrum van de stad. De PvdA maakt zich zorgen over het verlies van werkgelegenheid en pleit voor meer kennisuitwisseling over succesvolle tegenmaatregelen. De PvdA wil graag weten waar de diverse betrokkenen tegen aan lopen. Misschien kan de provincie een rol spelen in de oplossing of een helpende hand uitsteken. Een en ander zou moeten starten met netwerkbijeenkomsten.

Gemeenten als Venray (gebiedsgerichte aanpak Schoolstraat en aanloopstraten), Sittard-Geleen (transformeren van leegstaande winkels tot kantoorruimte) en Heerlen (Straataanpak Urban Ads) zijn al langere tijd bezig met het onderwerp en hebben afzonderlijk plannen uitgewerkt. De PvdA wil nu dat alle Limburgse gemeenten kennis kunnen nemen van deze plannen en de successen. Samen met alle spelers op dit terrein zouden er nog meer vernieuwende ideeën en oplossingen kunnen komen.