Door op 26 november 2013

PvdA wil reddingsactie provincie voor Energiepark in Gennep

 De PvdA in het Limburgs Parlement  wil dat de provincie snel in overleg gaat met het Rijk om de realisatie van het Duurzaam Energiepark De Brem in Gennep te redden. Vandaag werd door de initiatiefnemers bekend gemaakt dat de stekker uit het potentieel grootste Nederlandse zonnepark De Brem getrokken wordt.

De belangrijkste reden hiervoor zijn de beperkingen die in het Belastingplan 2014 en het Nationaal Energieakkoord opgeworpen worden.De PvdA vindt dat Limburg de kans om zo’n mooi initiatief te realiseren, passend bij een provincie met duurzame hightech ambities, niet aan zijn neus voorbij moet laten gaan. Zeker niet omdat het project, met een gezonde businesscase en ook technisch gezien, realistisch en uitvoerbaar is.

De gemeenteraad van Gennep heeft zich begin van dit jaar positief uitgelaten over de vestiging van een zonnepark van 20 ha. op bedrijventerrein De Brem in Heijen. Met 75.000 zonnepanelen zou dit veruit het grootste zonnepark in Nederland worden. Met een capaciteit van 18 Megawatt zou genoeg energie opgewekt worden voor ruim 10.000 huishoudens met ruim 20.000 inwoners.

Stichting Duurzaam Energiepark De Brem (www.energiebrem.nl) wilde dit najaar een lokale duurzame energiecoöperatie oprichten. Alle burgers, organisaties en bedrijven in de gemeente Gennep zouden dan van de opgewekte zonnestroom profiteren. Bedrijventerrein De Brem was bedoeld voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Vanwege de crisis is er echter nauwelijks belangstelling voor de kavels. Met het zonnepark zou de gemeente Gennep, naast het bevorderen van duurzaamheid, in een jaar of tien ook de reeds gemaakte kosten kunnen terugverdienen. Zowel de PvdA in de gemeenteraad van Gennep als de Provinciale Statenfractie van de PvdA Limburg zijn van begin af aan positief geweest over de realisatie van het energiepark en hebben hieraan ook hun medewerking gegeven.

Schriftelijke vragen PvdA-fractie – Duurzaam Energiepark De Brem te Gennep – 20131126