Door op 10 oktober 2013

PvdA wil duidelijke kaders voor sociale arbeidsmarkt in Limburg

De Provinciale Statenfractie van de PvdA Limburg wil dat de provincie alleen nog zaken doet met bedrijven die aantoonbaar sociaal zijn. PvdA-Statenlid Hans Bosch heeft vandaag in de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën aangekondigd met een initiatiefvoorstel te komen dat daarin voorziet. De sociaaldemocraten zijn geschrokken van de uitbuiting van bouwvakkers bij het A2-project en willen voorkomen dat de provincie in de toekomst opnieuw in zee gaat met bedrijven die er malafide beloningsconstructies op na houden. Bovendien wil de PvdA dat de provincie arbeidsrechten krachtiger beschermt en een sociale arbeidsmarkt stimuleert. 

PvdA-fractievoorzitter Weike Medendorp: “De provincie zorgt als werkgever, opdrachtgever, maar ook als subsidieverstrekker, voor veel werkgelegenheid in Limburg. De provincie heeft daarbij een voorbeeldfunctie. De PvdA vindt het belangrijk dat werknemers goed beloond worden, dat zij kunnen terugvallen op goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werkplek hebben. Wij willen dit als ambitie in het provinciale beleid extra verankeren.”

De PvdA zal een initiatiefvoorstel indienen dat de provincie verplicht om bij iedere aanbesteding, opdracht of subsidie vooraf te toetsen of een bedrijf goed met zijn werknemers omgaat, of Limburgse werkzoekenden ermee aan een baan worden geholpen en ook of mensen met een beperking er door aan de slag komen. De PvdA wil dat de provincie keiharde voorwaarden stelt en daarmee bijdraagt aan goed werk voor iedereen. Zeker nu de provincie tientallen miljoenen extra investeert in de Limburgse economie is er, wat de PvdA betreft, bij iedere opdracht een sociale paragraaf nodig. De PvdA zal dit in het initiatiefvoorstel verder uitwerken en op korte termijn aanbieden.