Door op 18 november 2013

PvdA vraagt actieve lobby om le Grand Boucle naar Limburg te halen

Vorige week maakte de directeur van de Tour de France, de heer Prudhomme, bekend dat de start van de ronde van Frankrijk 2015 in Utrecht plaatsvindt.

De Partij van de Arbeid fractie van het Limburgs Parlement vindt het dan ook een uitgelezen kans om ’s werelds grootste wielrenevenement naar Limburg te halen. 

“Limburg is de wielrenprovincie bij uitstek en als ’s werelds grootste wielrenevenement in ons land start is dit natuurlijk heel mooi. Maar wat zou er nu voor ons provincie mooier zijn dat een etappe van le Grand Boucle in Limburg  finisht en dat een Limburgse gemeente als startplaats fungeert” aldus Statenlid en woordvoerder sport Lars Kockelkoren.

De wielrensport is speerpuntensport nummer 1 van de provincie en de Limburgse heuvels zijn uitermate geschikt om een mooi en uitdagend parcours aan de dag te leggen.

“Naast het sportieve element en de Limburg branding mogen wij niet vergeten dat het gastheerschap aan de Tour de France een impuls zal geven aan de horeca en het toerisme in onze provincie. Een branche die in deze tijd een steuntje in de rug kan gebruiken” .

Daarom vraagt de Statenfractie van de Partij van de Arbeid aan het College van GS om een actieve lobby op te zetten, in de hoop dat dit geweldige evenement onze prachtige provincie aandoet.

Ook wil de fractie op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in deze lobby.

Schriftelijke vragen art 38 RvO Tour de France naar Limburg