Door op 31 januari 2014

PvdA steunt strijd nieuwe schaderegeling mijnschade

De gevolgen van gaswinning en mijnbouw zijn de laatste tijd zeer actueel. Tegelijkertijd zijn de aardbevingen in Groningen en stijging van de bodem in de oude Mijnstreek volop in het nieuws.
De schadelijke gevolgen komen terecht op het bordje van burgers. Zeker in oostelijk Zuid-Limburg waar slachtoffers zich in de steek gelaten voelen omdat ze hun schade nergens meer kunnen verhalen.
De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten vindt dat daar iets aan gedaan moet worden. Zij is het eens met de gemeentebesturen die vinden dat de verantwoordelijkheid voor schadevergoeding niet afgedaan mag worden met het argument van verjaring. Het is onbillijk en onrechtvaardig om burgers die schade lijden als gevolg van mijnbouw of gaswinning waar de hele samenleving de vruchten van geplukt heeft.

Met een aantal schriftelijke vragen wil de PvdA Limburg bereiken dat ook het provinciebestuur deze burgers en de gemeenten ondersteunt in de strijd voor een nieuwe schaderegeling voor deze schrijnende gevallen. De PvdA vindt het de verantwoordelijkheid van de regering om daarvoor een fonds in het leven te roepen en is het zeker niet eens met minister Kamp die de gemeenten hierop wil aanspreken.

Voor de vragen zie hier.