Door op 12 maart 2014

PvdA stelt vragen over grootschalige veehouderij

In Oost-Brabant en Noord-Limburg is eergisteren een groot onderzoek gestart naar de relatie tussen intensieve veehouderij en de gezondheid van mensen. Het is het eerste grootschalige, wetenschappelijke onderzoek ooit op dit gebied. Het betreft een vervolg op het oriënterend onderzoek uit 2011. Wanneer de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven wordt wet- en regelgeving aangepast.

Het Kabinet heeft op 14 juni 2013 een standpunt bepaald over de omvang van de intensieve veehouderij en de schaalgrootte daarvan. Er staan ingrijpende maatregelen op stapel. Het Kabinet staat een integrale aanpak voor. Daarvan is onderdeel een begrenzing of beperking van de groei van de veehouderij waar dat nodig  is. Volksgezondheid gaat een zeer prominente rol spelen. Er komt nieuwe regelgeving die provincies en gemeenten de mogelijkheid biedt om:

1. De totale omvang van de veehouderij (totaal aantal koeien, kippen of varkens) in een bepaald gebied te maximeren, inclusief het totaal op slot zetten van een gebied
2. de intensiteit van de veehouderij (bijvoorbeeld een maximaal aantal dieren per hectare) in een gebied te maximeren
3. de grootte van een veehouderijlocatie (maximaal aantal dieren in een stal) in een gebied te begrenzen.
Hiervoor wordt de Wet Dieren gewijzigd.

 Het NGB is het grootste (voorgenomen) IV bedrijf van Nederland. Bouwen van het NGB voordat het onderzoek is afgerond zou betekenen dat ingrijpen wanneer daartoe aanleiding is niet meer kan. Er zouden nu dan ook geen onomkeerbare besluiten moeten worden genomen.

 Lia Roefs heeft namens de PvdA Statenfractie aan het College van GS gevraagd of zij ook positief oordelen over het feit, dat dit groot onderzoek naar gezondheidseffecten plaatsvindt.  Welke risico’s worden aangegaan als in het onderzoek negatieve effecten worden aangetoond voor de volksgezondheid voor het Nieuw Gemengd Bedrijf? En is het College bereid om over dit dilemma van onderzoek versus realisatie van het grootste IV bedrijf van Nederland, in gesprek te gaan met de gemeente Horst aan de Maas en de staatssecretaris?

 Meer informatie: Lia Roefs  06 53 53 01 23

Vragen art 38 dilemma onderzoek versus realisatie grootste NGB

antwoorden