Door op 14 oktober 2014

PvdA Statenlid Alouis Heijmans stelt vragen over de gevolgen van de Grensmaas voor de visstand

Het project Grensmaas waarbij hoogwaterbeveiliging, grindwinning en natuurherstel hand in hand gaan, verdient alle lof. De natuur heeft alle ruimte gekregen. Maar geldt dat ook voor de natuur onder water?
Aan te leggen grinddrempels in de Maas regelen het grondwaterpeil en voorkomen dat natuurgebieden verdrogen. Maar de nu bestaande stroming zal een ander verloop krijgen. Waterkrachtcentrales veroorzaken zonder aanvullende maatregelen veel vissterfte. Afgezien daarvan ontstaan hierdoor schommelingen in de waterafvoer. De bedding van de Maas zal na zand – en grindwinning vooral bedekt zijn met keien.
Wat zijn de effecten van al die veranderingen op de flora en fauna? Zijn bij de opstelling en uitvoering van de Maaswerken de gevolgen voor de kwaliteit van de visstand voldoende in kaart gebracht? In hoeverre heeft daarbij de natuur onder water een rol gespeeld, zo luidt de vraagstelling aan het College van Gedeputeerde Staten.

Vragen op grond van art. 38 RvO inzake visstand Grensmaas: vragen art 38 gevolgen Grensmaas voor de visstand