Door op 4 oktober 2013

PvdA Statenfractie vraagt duidelijkheid omtrent Buitenring Parkstad Limburg

Het is van belang burgers duidelijkheid te geven over de stand van zaken met betrekking tot de Buitenring Parkstad Limburg.

Daarom heb ik namens de fractie vandaag in de Provinciale  Statenvergadering de volgende vragen gesteld aan gedeputeerde Koppe

  1. Kan gedeputeerde Koppe bevestigen dat bomenkap aan weerszijden van de Allee in Amstenrade niet eerder zal beginnen dan maart 2014 en alleen nadat over de voorgenomen kap een vergunningsbesluit is gepubliceerd waarop burgers hebben kunnen reageren?
  2. Kan gedeputeerde Koppe aan Provinciale Staten binnen twee weken een overzicht verschaffen (korte beschrijving van geplande activiteit, datum start en einde van geplande activiteit. datum geplande publicatie van het vergunningsbesluit) over voorgenomen activiteiten in het kader van de Buitenring Parkstad Limburg voor het komende jaar tot zomer 2014?

Gedeputeerde Koppe heeft beide vragen bevestigend beantwoord.