6 februari 2016

PvdA Limburg zet in op de energie-transitie van Limburg

In de Statenvergadering van vandaag werd het voorstel Asbest en Energie besproken. De noodzaak van een duurzame samenleving valt niet meer te ontkennen. Het is volgens de PvdA van levensbelang om te streven naar een duurzame samenleving, met als inspanningsverplichting een energie-neutrale provincie. Wij zien in de samenleving en het bedrijfsleven al een toenemende bewustwording van het belang om duurzaam te leven.

De provincie moet hier volgens de PvdA een duidelijke en heldere visie voor hebben en dit aanvalsplan is hiervoor een stapje in de goede richting. De PvdA verwacht daarom van de gedeputeerde dat hij dit aanvalsplan weet te vertalen naar een uitvoeringsprogramma met een duidelijke prioritering, focus en haalbaarheid, waarbij concrete initiatieven worden benoemd. De PvdA is blij dat PALET, het vergaande energieproject van Parkstad, eindelijk als blauwdruk voor de energie-transitie uitgerold gaat worden in de provincie. Dit project wordt
nu ook al landelijk als voorbeeld gebruikt voor de regionale energie-transitie.

Een absoluut pluspunt voor de PvdA is dat cradle-to-cradle (C2C) een mooie plek heeft gekregen in dit plan, want samen met de circulaire economie vormt dit de basis om onze duurzaamheids-doelstellingen te behalen. De PvdA heeft de gedeputeerde gevraagd om te onderzoeken hoe we om moeten gaan met de asbest die verwijderd gaat worden. Omdat er nog geen algeheel stortverbod is, bestaat er een reële kans dat mensen hun verwijderde Asbest illegaal gaan dumpen. Dit moet hoe dan ook voorkomen worden en de gedeputeerde moet op een algeheel verbod aandringen bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Het cradle-to-cradle principe gaat er vanuit dat alles wat je produceert eindeloos wordt hergebruikt zonder dat de kwaliteit afneemt. Asbest moet van de daken, maar moet ook goed verwerkt worden. Het gedenatureerde mineraal zou moeten worden hergebruikt als grondstof, zodat de kringloop gesloten is.

De PvdA steunt de positieve ontwikkelingen die het MKB heeft ingezet in het duurzaam ondernemen. Wij zien kansen in innovatieve startups, omdat zij voor goede werkgelegenheid in de toekomst zullen zorgen, gaan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame businessmodellen ontwikkelen die goed zijn voor onze maatschappij: kleinschalige projecten die een groot verschil maken in de gemeenschap.