Door op 1 november 2014

PvdA Limburg kiest Eric Geurts tot lijsttrekker

Op 19 oktober 2014 werd Geurts door het bestuur van PvdA Limburg voorgedragen als kandidaat lijsttrekker. Ook de fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten, Weike Medendorp, was in de race voor het lijsttrekkerschap.

Beide kandidaten hebben de afgelopen twee weken actief campagne gevoerd voor het lijsttrekkerschap en vandaag was het aan de afgevaardigden van de Limburgse PvdA afdelingen om de kandidaten te bevragen en een keuze te maken.

Eric is geboren en getogen in de Oostelijke Mijnstreek als zoon van een koempel. De afgelopen negen jaar is hij als Wethouder voor de PvdA in Brunssum verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting. Onder zijn leiding zijn in Brunssum de afgelopen jaren grote stappen gezet met betrekking tot het terugdringen van de leegstand van woningen als gevolg van de krimp. Tegelijkertijd is er flink gebouwd om de voorzieningen goed op peil te houden.

Voor Eric staan de komende maanden in het teken van de campagne. Samen met het campagneteam van PvdA Limburg en vrijwilligers in alle afdelingen gaat hij de straat op om het verhaal van de PvdA te vertellen. Samen voor een Sterk en Sociaal Limburg!