15 februari 2016

PvdA Limburg is teleurgesteld over het geblunder in het Tramdossier

Goede grensoverschrijdende OV verbindingen zijn zeek belangrijk om Limburg zo aantrekkelijk mogelijk te maken om te wonen, te werken en te recreëren. Nu de Raad van State het bestemmingsplan van Gemeente Maastricht heeft vernietigd komt een van deze verbindingen, de tram tussen Maastricht en Hasselt, op losse schroeven te staan.

De PvdA fractie is teleurgesteld over het geblunder in het Tramdossier. Uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan binnen de wettelijke termijn van 10 jaar behoort tot één van de kernbepalingen van het Ruimtelijk Ordeningsrecht. Het Review rapport van februari 2015 maakt helder dat uitvoering van het oorspronkelijke plan, een tram tot aan het station, niet realistisch is. Het bestemmingsplan is na dit rapport niet aan die realiteit aangepast.

De kans dat de Vlaamse regering na deze nieuwste ontwikkelingen de stekker helemaal uit het project trekt wordt steeds groter. Een goede, snelle en milieuvriendelijke OV verbinding met Hasselt (en na overstap Antwerpen en Brussel) zou daarmee komen te vervallen. Dit betekent dat ook de economische impuls die uitgaat van een goede OV verbinding er niet komt. Dit is jammer voor mensen die in het ene land wonen en in het andere land werken of studeren, maar ook bijzonder jammer voor Limburgse ondernemers en voor mensen die een baan zoeken in bijvoorbeeld de horeca- en retailsector in Limburg.