Door op 15 november 2013

PvdA kiest voor overeind houden toeristische stoomtrein

De argumenten om de ZLSM  en  de exploitatie van de toeristisch stroomtrein overeind te houden onderschrijft de PvdA vanwege het belang van historisch erfgoed in combinatie met toerisme, natuur en landschap. Ook de emotionele waarde en de inzet van de vele vrijwilligers tellen zwaar voor ons.

Wij hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij het oorspronkelijke voornemen om de financiering van de railinfra in één keer volledig voor rekening van de provincie te brengen en om voorfinanciering te regelen met middelen uit de railagenda. Wij hebben ook om een zorgvuldige validering van het businessplan gevraagd.

In de afgelopen maanden is op constructieve wijze gezocht naar een acceptabele financiering van dit verhaal. Ook heeft een degelijke validering van het nieuwe bedrijfsplan plaats gevonden met een positieve uitkomst. Die is gevonden in het voorliggende voorstel. De kern is nu dat de provincie, samen met  de ZLSM gemeenten, de financiering overnemen van de infra èn de kosten van het nodige onderhoud voor de periode tot 2018. In die periode kan ZLSM haar bestaansrecht bewijzen en versterken.

In de afweging van alle belangen kan de PvdA daarom van harte instemmen met dit voorstel en we kijken uit naar een bloeiende ZLSM.