Door op 11 november 2013

PvdA eist actie tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij A2-tunnel

De PvdA in het Limburgs Parlement wil dat de provincie snel duidelijkheid geeft over de vermeende uitbuiting van werknemers bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht. Vorige maand doken daarover verhalen op in de Limburgse media. De PvdA vroeg toen in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en in de Maastrichtse gemeenteraad om opheldering. De provincie en de gemeente Maastricht besloten hierop een driekoppige commissie de misstanden te laten onderzoeken. Vandaag bleek uit onderzoek van Bouwend Nederland en FNV Bouw echter dat de misstanden bij de A2-tunnel gewoon doorgaan. De PvdA stelt daarom opnieuw schriftelijke vragenDe sociaaldemocraten willen weten wanneer de onderzoekscommissie haar bevindingen rapporteert en welke acties ondernomen worden om de uitbuiting te stoppen.

PvdA-fractievoorzitter Weike Medendorp: “De provincie heeft een voorbeeldfunctie en mag niet accepteren dat (onder)aannemers bij projecten die in opdracht van overheden worden uitgevoerd gebruik maken van malafide beloningsconstructies. Voor de PvdA is het onacceptabel dat arbeiders worden uitgebuit. Door buitenlandse arbeiders bovendien minder loon te geven dan Nederlandse ontstaat er oneerlijke concurrentie voor bouwbedrijven die zich wel netjes aan de regels houden. De PvdA wil voorkomen dat Limburgse bouwvakkers daardoor van de arbeidsmarkt worden verdrongen en werkloos thuis komen te zitten. Wij willen dat de provincie niet afwacht, maar actie onderneemt.”

Schriftelijke vragen PvdA-fractie – Onderzoek uitbuiting werknemers A2-tunnel – 20131111

‘Tunnelwerkers A2 Maastricht worden nog steeds uitgebuit’ – Economie – VK 20131111