Door Peter van Dijk op 24 juli 2014

Provincie Limburg maakt werk van ‘De gezonde basisschool van de toekomst’

Op vrijdag 20 jl. hebben Provinciale Staten positief besloten t.a.v. de 2e tranche structuurversterkende projecten. Tot deze 2e tranche – waarin o.a. een verdieping wordt gegeven aan het ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in Limburg – behoort ook een project met de naam ‘De gezonde basisschool voor de toekomst’.

Dit is een mooi project, wat is opgezet door onderwijsstichting MOVARE in Parkstad, i.s.m. met onder andere de Universiteit Maastricht, de GGD Zuid-Limburg en de Provincie Limburg. Het project beoogt jongeren op basisscholen, door middel van minstens 10 extra lesuren per week, meer te laten bewegen, gezonder te laten eten en gezondere gewoontes aan te leren.

De Provincie Limburg draagt ook financieel bij aan dit project, omdat wij goed onderwijs en een goede gezondheid van belang achten en omdat we sociaal economische verschillen willen verkleinen. Met name in Parkstad – de regio waar dit project van start gaat – is het onderscheid met de rest van Nederland nog te groot. De verwachting is dat dit project een forse bijdrage zal leveren aan een gezondere en hoger opgeleide beroepsbevolking. Tevens leidt het op de langere termijn wellicht ook tot lagere zorgkosten en optimale talentontwikkeling.

Talentontwikkeling en het stimuleren van een goede gezondheid van jongeren staan nadrukkelijk vermeld in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Met dit project zal de Provincie Limburg nadrukkelijk uitvoering gaan geven aan deze thema’s.

 

Peter van Dijk

Peter van Dijk

Peter van Dijk

Woonplaats: Heerlen Lid sinds: 1982 Mijn politieke, religieuze en bestuurlijke interesse hebben geleidelijk tot een carrière in de politiek geleid. Ik haal enorm veel energie uit het contact dat ik met mensen heb. Naast mijn werk als Statenlid werk ik een dag per week als huisarts. In beide functies is het contact met mensen cruciaal.

Meer over Peter van Dijk