Door op 14 februari 2014

Provincie investeert 15 miljoen in Culturele en Economische samenwerking

De Statenfractie van de PvdA Limburg heeft, bij monde van haar fractievoorzitter Weike Medendorp, tijdens de begrotingsbehandeling in november een motie ingediend met als strekking: de 15 miljoen die gereserveerd stonden voor Maastricht Culturele Hoofdstad alsnog te investeren in culturele en economische samenwerking in de euregio. Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 7 februari is het Uitwerkingsplan hiervoor door Gedeputeerde Staten gepresenteerd en vervolgens door het Limburgs Parlement bekrachtigd.

De kern van het plan vormen de culturele jaarthema’s waar gemeenten aan beide kanten van onze landsgrenzen, met België en Duitsland, zich ook aan verbinden. Oorspronkelijk stond er een aparte organisatie klaar om alles gezamenlijk op te pakken, maar op aandringen van de PvdA komt er nu een zogenaamde ‘letter-of-intent’ met de gemeenten en is een aparte organisatie niet meer nodig. Hierdoor kunnen professionele- en vrijwilligersorganisaties zich samen met gemeenten inzetten voor het verleggen van economische en culturele grenzen.

Het project moet de Duitse, Waalse en Vlaamse cultuur naar Limburg brengen en andersom. Dit moet ook veel extra werkgelegenheid opleveren. Dit was een harde eis die de PvdA vooraf aan de miljoeneninvestering had gesteld. De PvdA heeft daarnaast gepleit voor het betrekken van zelfstandige kunstenaars bij de programma’s, bijvoorbeeld, in wedstrijdverband. Ook dit pleidooi is terug te vinden in het Uitwerkingsplan en draagt dus onze goedkeuring.

De Universiteit van Maastricht gaat bovendien alle effecten van de miljoeneninvestering bijhouden en ook de Statenfractie van de PvdA blijft alle investeringen, en het effect daarvan voor de Limburgse werkgelegenheid en cultuur, kritisch volgen. Nu de provincie in dit grensoverschrijdende verbindingsproject wil investeren is het belangrijk dat ook de Limburgse, Duitse en Belgische gemeenten samen optrekken. De PvdA zal hiertoe aansporen waar dat enigszins mogelijk en nodig is.

Voor meer informatie:

PvdA wil VIA2020 voor culturele en economische samenwerking in Euregio (7 november 2013)