PERSBERICHT: PvdA Limburg vraagt interpellatiedebat aan over extra financieel tekort op de Maaslijn.

Door Aleida Berghorst op 22 februari 2018

Op 21 februari 2018 ontving Provinciale Staten een mededeling van Gedeputeerde Mackus (portefeuillehouder OV) waaruit onder anderen blijkt dat er op de Maaslijn een extra tekort van 13,2 miljoen te verwachten is.

De PvdA is onaangenaam verrast door dit nieuwe tekort, dat behoorlijke gevolgen kan hebben voor de realisatie van de Maaslijn. Daarom wil de PvdA in het Limburgs Parlement zo snel mogelijk met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in debat over de gang van zaken en het ontstane tekort.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg MIRT en de teleurstellende resultaten van de lobby in Den Haag had de PvdA een motie in voorbereiding om Station Grubbenvorst Greenport Venlo in de scope van het project te houden en de kans op financiering van opstelsporen door het Rijk te vergroten.

Nu we geconfronteerd worden met een extra tekort op de Maaslijn van 13,2 miljoen en mogelijk extra kosten door het omvormen van Prorail naar een Zelfstandig Bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid kunnen wij de motie niet indienen. Het project, maar ook de Railagenda in algemene zin, bevat daar op dit moment teveel onzekerheden voor.

Aleida Berghorst, Statenlid Mobiliteit: “We hebben het vorige tekort nauwelijks opgelost of een volgend miljoenentekort op de Maaslijn dient zich alweer aan. De PvdA is echt onaangenaam verrast door deze situatie, die mogelijk grote gevolgen heeft voor de verdere realisatie van de elektrificatie en verdubbeling Maaslijn. Hier moeten we echt eens goed over met elkaar over praten.”

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst