Door op 13 juni 2014

PERSBERICHT PvdA inzake Media Groep Limburg

Maastricht, 12 juni 2014

 

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid steunt het voorstel van Gedeputeerde Staten om een bankgarantie van € 10 miljoen te verstrekken aan Media Groep Limburg,

waarbij een gezond voortbestaan kan worden gegarandeerd.

De Statenfractie is van mening dat, met de financiële garantstelling, en het daarmee gepaard gaande behoud van werkgelegenheid en goede bedrijfsvoering,

Media Groep Limburg een goede en gezonde toekomst tegemoet gaat.

Woordvoerder financiën, Hans Bosch ziet een dubbel rendement bij deze bankgarantie.

Financieel en maatschappelijk rendement worden met dit voorstel behaald.