Door op 7 november 2014

Partij van de Arbeid wil duurzaamheidsdoelstellingen realiseren

Limburg is de meest duurzame provincie van Nederland, maar dit mag niet leiden tot gemakzucht en achterover leunen. Provinciale Staten heeft een aantal duurzaamheidsregelingen in het leven geroepen, die qua intentie juist zijn maar waarbij de uitvoering achterblijft. Vanuit de samenleving is te horen dat die achterblijvende uitvoering is terug te voeren op te streng geformuleerde belemmeringen c.q. beperkingen die in de regelingen zijn ingebouwd.

De Partij van de Arbeid wil deze duurzaamheidsdoelstellingen realiseren en doelt hierbij op de subsidieregeling voor scholen, gemeenschapshuizen en sportgebouwen en de regeling voor aangepaste leningen voor bedrijven die investeren in duurzaamheid.

Tijdens de begrotingsvergadering van 7 november heeft het College van GS toegezegd om op de kortst mogelijke termijn die belemmeringen in kaart te brengen en vóór 1 januari 2015 middels een aangepast collegebesluit de geconstateerde belemmeringen weg te nemen en de regelingen in te zetten zoals Provinciale Staten bedoeld hebben.