Door op 22 januari 2014

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

De PvdA Limburg heeft een woelig jaar achter de rug, waarbij we veel kritiek hebben gekregen voor maatregelen, die we hebben moeten nemen. Regeren in crisistijd is niet makkelijk. We leven in een democratie en we hebben niet de absolute meerderheid en dat betekent, dat we compromissen moeten sluiten. Dat betekent, als het niet anders kan, regeren met een partij, die ideologisch mijlenver bij ons vandaan staat.

Dat is niet makkelijk. Maar het blijft een betere keuze, dan aan de kant staan en roepen, dat het anders moet. Wij zitten erbij, om mee te sturen.

Wij hebben ervoor gezorgd, dat de duur van de WW niet naar 1 jaar loongerelateerde uitkering ging en daarna op bijstandsniveau kwam. Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 wordt de WW dan maximaal 2 jaar uitgekeerd door de overheid. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode blijft gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Dat is dus een hele verbetering t.o.v. het voorstel, dat er lag. Door ons heeft dit kabinet een duidelijk socialer gezicht gekregen.

Voor het eerst in lange tijd, zijn de laagste inkomens er meer op vooruit gegaan, dan de hogere inkomens en zijn de hoogste inkomens erop achteruit gegaan. Zie de loonstrookjes van januari. De sterkste schouders dragen weer de zwaarste lasten! Gisteren maakte het World Economic Forum bekend, dat de inkomensverschillen steeds groter worden de laatste tijd. Zo niet in Nederland dus!

Natuurlijk kun je, zoals onze collega’s van de SP bewust aan de kant blijven staan en blijven roepen, dat het anders moet. Opportunistische zetelwinst is voor deze partij kennelijk belangrijker dan de daadwerkelijke verbetering van de positie van de zwaksten in onze samenleving. Ik ben trots op onze partij en vind dan ook, dat we met opgeheven hoofd de verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement in kunnen. Naast hetgeen we landelijk hebben gepresteerd, kunnen we ook bogen op provinciale en lokale successen, waar onze mensen hard gewerkt hebben.

Nog nooit eerder was er een provinciaal coalitieakkoord, waarin de arbeidsmarkt zo’n prominente plaats had. Nog nooit eerder werd er in onze provincie zoveel in banen geïnvesteerd. Onze statenleden werken elke dag keihard, om Limburg sterker en socialer te maken. Kan er dan niets meer beter?

Jazeker wel. Ik maak me grote zorgen over de ontwrichting van de onderzijde van de arbeidsmarkt. Op het moment, dat we in Nederland een recordaantal werkzoekenden hebben, komen er steeds meer arbeidsmigranten naar ons land. Waarom? Omdat onze werkzoekenden allemaal niet willen werken? Laat het je niet wijsmaken! De laatste 15 jaar werk ik met werkzoekenden en ik kan je verzekeren, dat het deel, dat liever niet werkt, maar heel klein is. Ik schat dat op niet meer dan 5 %. Omdat buitenlanders zoveel harder werken? Laat het je toch niet wijsmaken!

Ik kom al meer dan 25 jaar regelmatig in de MOE landen zoals Hongarije, Tsjechië, Polen, Roemenië, Bulgarije en noem maar op. De arbeidsproductiviteit in die landen is zeker niet groter, dan in ons land. Wel wist nu al een Tuinbouwer op de televisie uit te leggen, dat Bulgaren en Roemenen nóg harder werken, dan Polen. Want Polen zijn al teveel “vernederlandst”. Die willen ’s avonds al gaan sporten en zo en zijn dan soms niet beschikbaar. (zie ook de statistiek per land van de arbeidsproductiviteit per land per gewerkt uur. Als het daar aan ligt, kunnen werkgeversbeter Belgen, Luxemburgers en Noren aantrekken). Waarom zijn die arbeidsmigranten dan zo interessant voor werkgevers? Omdat ze veel en veel goedkoper zijn, daarom! En om geen enkele andere reden.

In het bemiddelen van arbeidsmigranten zijn veel malafide bureautjes werkzaam. De buitenlandse arbeiders worden door de werkgever vaak minimaal gehuisvest en betalen daar veel huur voor. Niet zelden meer dan de helft van hun loon. Ze wonen niet zelden bij de baas op het erf en worden alleen geroepen en betaald, als ze nodig zijn. Zo wordt er vaak over 3 keer per dag in totaal 6 uur gewerkt en ook maar 6 uur betaald. Dit soort praktijken verstoort onze hele arbeidsmarkt. Nederlanders willen best werken, maar kunnen hier niet tegen concurreren. Zo kan het in onze provincie gebeuren, dat een sluwe Ier op een schandalige wijze zijn zakken vult met ons belastinggeld door Portugezen uit te buiten bij de aanleg van de A2 tunnel. Schandelijk, dat dit kan!

Voor alle duidelijkheid: wij kunnen en willen onze grenzen niet sluiten voor buitenlandse werknemers. Als ze hier nodig zijn, zijn ze welkom. Waar ik een probleem mee heb, is dat ze schaamteloos uitgebuit worden en daarmee de hele arbeidsmarkt ontwricht wordt. Wij zullen erop moeten toezien, dat buitenlandse werknemers beter behandeld worden en netjes volgens een CAO of minstens volgens het minimumloon betaald worden. Dat ze behoorlijk gehuisvest worden voor een redelijke huur en niet bij de boer op het erf. Dat is goed voor de buitenlanders, die dan niet schaamteloos uitgebuit worden en ook goed voor onze Nederlandse arbeiders, die weer in een eerlijke concurrentiepositie komen op de arbeidsmarkt.

Ik wil vanaf hier alle PvdA leden oproepen, hier het komende jaar heel veel werk van te maken. Dat geldt voor alle leden van het Europese Parlement, de 1e en tweede kamer, de provinciale staten, de gemeenteraden en alle andere leden. Wettelijk hoeft er niet eens zoveel te veranderen. We moeten erop toezien, dat de wetten en CAO’s nageleefd worden. Het wonen bij de werkgever verhinderen. Inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie verlangen. Goed kijken voor we vergunningen afgeven. Kortom: uitbuiten onmogelijk maken! Ook hierdoor wordt Nederland sterker en socialer!