Door op 8 juli 2013

Natuurbeleid: natuurlijk eenvoudig

 

Na het gele goud (mergel), het bruine goud (turf) kwam het zwarte goud (steenkool). We hebben het witte goud (asperges) en we voegen er nu goudgroene, zilvergroene en bronsgroene natuur aan toe.

De drie categorieën moeten leiden tot versimpeling, tot ontschotting van budgetten en vereenvoudiging van de subsidieregeling. Toegankelijke natuur. Nu eerst budget gebruiken om gronden te verwerven, meters natuur maken. Goudgroen is de herijkte EHS. Zilvergroen is grofweg het gebied waar geen onomkeerbare maatregelen mogen worden genomen, het verschil tussen de oude EHS en de herijkte EHS. Bronsgroen zijn bijvoorbeeld de oude extensiveringsgebieden. Omdat we toch het naadje van de kous willen weten wordt er een conferentie georganiseerd. Een motie van GroenLinks en de PvdA uiteindelijk door een ieder, met uitzondering van de PVV, ondertekend roept daartoe op. Ook willen we het kaartmateriaal van de oorspronkelijke EHS, het Bleekertijdperk en het nieuwe Limburgse natuurbeleid ontvangen. Deze laatste wens komt voort uit het feit dat we het wensbeeld niet uit het oog willen verliezen. De indruk bestaat namelijk, dat de nota iets te veel uitgaat van het financieel haalbare, hoewel met pragmatisme niets mis is.

In het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur werd zorg uitgesproken over de kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer. In Limburg wil men ook af van subsidie verstrekken aan individuele boeren. Ik heb de toezegging van de gedeputeerde van den Broeck, dat we ook kwaliteitseisen stellen aan het beheer en het bereiken van de doelstellingen ook controleren.

Overigens was het bijzonder om te vernemen dat de opgerichte agrarisch beheerorganisatie NatuurRijk ook de bij haar aangesloten boeren een opleidingstraject aanbiedt.

Het door het IVN uitgevoerde adoptieplan door gemeenten van een plant of dier van de Rode Lijst functioneert nog steeds. In de vorige periode is dit door Weike Medendorp aangedragen. Ik kreeg een boekje overhandigd met de resultaten tot nu toe. Het adopteren van het vliegend hert door Brunssum en de hazelmuis door Vaals bijvoorbeeld kan een belangrijke rol spelen bij natuureducatie, maar brengt ook toeristische impulsen.

De gedeputeerde heeft morele steun toegezegd bij de onderhandelingen, die de Stichting Landschapspark Susteren en Natuurmonumenten nu gaan voeren met NS en ProRail. De provincie heeft het predicaat zilvergroen aan dit gebied gegeven. Dat betekent dat de Stichting en Natuurmonumenten aanspraak kunnen maken op een beheersubsidie. Zij zijn zeer verheugd hierover en voor de PvdA is dit een geslaagde testcase voor de effectiviteit van het nieuwe natuurbeleid. Ik heb opgeroepen om als provincie actief uit te dragen, dat er dus ruimte is om gehoor te geven aan plannen die inwoners in Limburg hebben met groen in hun omgeving.

Op mijn vraag naar het creëren van tijdelijke natuur op braakliggende gronden volgt nog een nader antwoord. Als deze terreinen nu geen economische winst opleveren, dan misschien toch wel nog natuurwinst.

Nu we het provinciehuis voor ettelijke miljoenen gaan verbouwen, vroeg ik ook naar een huis voor de bijen. Een bijenhotel op het bestuurseiland. De gedeputeerde gaat dit uitvoeren, waarschijnlijk met hulp van de Maastrichtse jeugd en het IVN .

De nieuwe nota natuurbeleid in Limburg “natuurlijk eenvoudig” werd met algemene stemmen aangenomen.

Lia Roefs (liaroefs@gmail.com