9 juli 2016

Meer Stadsnatuur in Limburg

Groen en water zijn onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Hoe meer groen en water in de woonomgeving, hoe gezonder mensen zich voelen. Mensen die in een groene buurt wonen komen bijvoorbeeld minder bij de huisarts, het vermindert stress en verbetert de concentratie. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen.
De PvdA Limburg heeft daarom vandaag samen met 5 andere partijen in de Provinciale Staten een motie ingediend om stadsnatuur in Limburg verder te stimuleren. Hiermee sluiten we aan op het plan van de PvdA Kamerleden Lutz Jacobi en Henk Leenders ‘Groen en Water in de Stad’. In de nota heeft de PvdA samen met 25 groene organisaties en bedrijven een actieplan van 12 punten opgesteld voor meer groen en water in onze steden. En dat is hard nodig!
Door klimaatveranderingen staan we voor grote uitdagingen, zoals de steeds vaker voorkomende hoosbuien, die grote schades als gevolg hebben. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de groei van steden, waardoor soorten geen leefgebied meer hebben. Daarnaast is het gebrek aan groen in onze steden een aanslag op de gezondheid van haar bewoners. Meer groen en water in de stad maakt de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur en daar moeten onze beleidsmakers meer aan doen.
Mensen met een lagere sociaaleconomische status wonen vaker in wijken met weinig groen, daarom is hier het meeste te winnen. We willen de mens weer met de natuur verbinden. Natuur, dichtbij, in de directe woonomgeving. Want het leven met groen en water bevordert gezondheid, veiligheid en het welbevinden van mens, plant en dier. En daar heeft iedereen recht op.
Bijlage 1: Motie Stadsnatuur in Limburg Motie 778 Tegels c.s
Bijlage 2: nota Groen en water in de stad (pdf) PvdA_Jacobi en Leenders_Groen en water