Door op 13 maart 2015

Manon Fokke en Marith Rebel stellen vragen over het bericht: gemeentewiet kan rendabel worden

Een experiment met eerlijke wietteelt kan veilig en winstgevend worden uitgevoerd. Dat stelt de gemeente Heerlen na onderzoek. Sterker nog: de gemeente kan de teelt aanbesteden, en ondernemer en gemeente kunnen daar nog geld aan overhouden ook. Gereguleerde teelt is volgens burgemeester Paul Depla (PvdA) nodig om een einde te maken aan de gevaarlijke illegale teelt in woonwijken. Reden voor vragen vonden Marith Rebel en Manon Fokke.

Vragen van de leden Rebel en Fokke (beiden van de PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Gemeentewiet rendabel kan worden

1. Heeft u kennis genomen van het bericht over het haalbaarheidsonderzoek en wietplan van de gemeente Heerlen? http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3898230/2015/03/12/Gemeentewiet-kan-rendabel-worden.dhtml

2. Kent u het wietplan van de gemeente Heerlen waar in het artikel naar wordt verwezen? Zo nee, bent u bereid bij de gemeente te informeren over dat plan en de Kamer informeren over uw bevindingen? Zo ja, wat is uw mening over dat plan?

3. Vindt u de berekening van de gemeente Heerlen realistisch, namelijk dat over 10 jaar de teelt de gemeente 26 miljoen oplevert, en bent u van mening dat wiet geteeld in (kleine) gemeentelijke setting kan renderen? Zo nee, waarom bent u van mening dat gemeentewiet niet kan renderen? Zo ja, bent u bereid om de haalbaarheid van ‘gemeentewiet’ te onderzoeken voor andere gemeentes?