27 januari 2014

Maatregelen tegen uitbuiting werknemers

In de Provinciale Statenvergadering van 7 februari aanstaande zal de PvdA Statenfractie door middel van een motie het College van GS opdragen om met een adequaat pakket van maatregelen te komen die erop gericht zijn om uitbuiting van werknemers en ontduiking van cao afspraken bij de uitvoering van provinciale opdrachten te voorkomen en in voorkomende gevallen tot ontbinding van contracten over te kunnen gaan.

Geconstateerd is dat Portugese werknemers bij de aanleg van de A2 nog steeds geconfronteerd worden met onterechte en onrechtmatige inhoudingen op hun loon, ondanks eerdere toezeggingen van de betrokken werkgevers, óók ten aanzien van de terugbetaling van de onterechte inhoudingen op hun loon over de afgelopen 2 jaar. Volledige terugbetaling is volgens de voorzitter van de Stuurgroep A2 niet afdwingbaar.

De PvdA Statenfractie heeft met grote zorg kennis genomen van deze ontwikkelingen rond de realisatie van de A2 tunnel. De handelwijze van Atlanco Rimec leidt niet alleen tot directe uitbuiting van betrokken buitenlandse werknemers maar ook tot oneigenlijke concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze gang van zaken schaadt eveneens het vertrouwen in de toekomst van de Europese Unie. Een goede gang van zaken is voor de Provincie Limburg ook van belang met het oog op grote projecten als de Buitenring, infrastructuur en gebouwen.

 Fractie PvdA in Provinciale Staten van Limburg 

Meer informatie: Hans Bosch 06 13 30 08 62

Voor meer informatie over onze standpunten rondom uitbuiting en A2:

Fractie dringt aan op overname aanbevelingen onderzoekscommissie A2-project (22 november 2013) 

PvdA wil actie tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij A2-tunnel (11 november 2013)

PvdA wil actie tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij A2-tunnel (7 oktober 2013)