Door Jasper Kuntzelaers op 8 juni 2015

Limburg op dwaalspoor

Openbaar vervoer moet toegankelijk, duurzaam en betaalbaar zijn. Toen in februari de OV concessie werd gegund aan Abellio, dacht de PvdA Limburg dat aan die voorwaarden voldaan zou worden. De teleurstelling en verbazing over het vals spel van Abellio was dan ook groot.

Nu blijkt, dat ook de NS-top zelf het aanbestedingstraject, en dan met name het concurrentieproces binnen die aanbesteding, bewust heeft gefrustreerd en daarmee de Provincie op een dwaalspoor heeft gezet.

Voor de Statenfractie van de PvdA Limburg reden om samen met haar coalitiegenoten te verzoeken om een interpellatiedebat. Want kan in dit geval, in alle redelijkheid, nog wel gesproken worden van een eerlijke en transparante aanbesteding?

PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers geeft aan ‘de verontwaardiging is zeer groot en er dient nu snel duidelijkheid te komen. De reiziger in Limburg verdient helderheid en de personen die de zaak hebben opgelicht dienen zich te verantwoorden voor de rechter’.

Recent koos het College van Gedeputeerde Staten voor gunning aan Arriva. Nu blijkt, dat Veolia door NS is tegengewerkt bij het opvragen van offertes over het gebruik van stationsdiensten van NS. Nu vragen wij ons af of Arriva op dezelfde wijze door NS is behandeld en of dat te merken is in de biedingen van Arriva en Veolia? Dit zou immers nadelige gevolgen kunnen hebben voor de prijs-kwaliteit verhouding van de concessie waar voor gekozen is.

Tot slot wil de fractie graag weten wat de wijzigingen, ten opzichte van de bieding van Abellio, betekenen voor; de Limburgse reizigers, de Limburgse werkgelegenheid en voor de financiën.

U treft het complete verzoek in de bijlage
Verzoek tot interpellatie inzake de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, brief fractievoorzitter PvdA van 8-6-2015 (2015-37649)

Jasper Kuntzelaers

Jasper Kuntzelaers

Woonplaats: Venlo Lid sinds: 2008 Via het Europees jeugdparlement en de Lagerhuisdebatten op de middelbare school kwam ik in contact met de Jonge Socialisten in de PvdA. Daar is de interesse voor de politiek gegroeid tot wat het nu is. Ik maak me hard voor een samenleving met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Meer over Jasper Kuntzelaers