Door op 5 juni 2014

Lia Roefs wethouder in Bergen

‘’Op 20 mei 2014, ben ik benoemd tot wethouder van de gemeente Bergen Lb.

Eerder al gedurende mijn Statenperiode heb ik uitgedragen, dat ik de dubbelfunctie van volksvertegenwoordiger en bestuurder niet wenselijk vind.

Nu ik door mijn partij voorgedragen ben als wethouder wil/moet ik helaas mijn Statenlidmaatschap opgeven.

Ik heb enorm genoten in de afgelopen drie jaar, heb me gelaafd aan vele zeer interessante dossiers en me zeer senang gevoeld als commissievoorzitter.’’

Met deze woorden kondigde Lia haar vertrek, als fractielid van PvdA Limburg, aan.

Lia heeft zich van begin af aan genesteld in het centrum van de fractie en liet iedereen zien wat het echte politieke handwerk is: overleggen, onderhandelen, zorgen dat je inhoud uitstekend beheerst en onderwerpen telkens een stapje verder brengen. Leuk voorbeeld daarvan is het natuurbeleid, waarbij door een motie, scholen nu de kans krijgen om een bijenhotel te maken. Of de treinenagenda, waar grote stappen zijn gezet. Als commissievoorzitter is Lia zeer gewaardeerd. We willen Lia hier alvast danken voor het vele werk; op 6 juni is het officiële afscheid in de Staten en daarna gaan fractie, gedeputeerden en medewerkers samen met Lia nog een keer op stap.