Door op 7 juli 2013

Lekken van vertrouwelijke informatie binnen de Staten

Er zijn schijnbaar Statenleden die hun relatie met de pers laten prevaleren boven het algemeen belang dat zij als Statenlid hebben te dienen.
Daarom heb ik namens mijn fractie vragen gesteld over het verschijnsel dat er regelmatig vertrouwelijke informatie wordt gelekt naar de media.

Recent voorbeeld is de financiële situatie van Maastricht Aachen Airport. Twee dagen nadat het presidium hierover vertrouwelijk was geïnformeerd kon men deze informatie terugvinden in de Limburgse media. Onlangs gebeurde hetzelfde omtrent het reddingsplan van MAA en de concept-onderzoeksrapportage WK wielrennen.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft de Partij van de Arbeid hier bij monde van de fractievoorzitter al aandacht voor gevraagd: “Recentelijk is het een paar keer voorgekomen, dat vertrouwelijke informatie, gedeeld met de staten, naar de pers is doorgegeven. Hoewel de pers er misschien blij mee is, wij zijn dat niet. Graag hoor ik van u hoe u hier in gaat opereren.”

Informatie die vertrouwelijk wordt gedeeld met fractievoorzitters of Statenleden heeft niet voor niets het predicaat “vertrouwelijk” gekregen. Vaak is dit in het belang van een proces of om eventuele schade bij betrokken partijen te beperken of te voorkomen. Welke voornemens heeft GS om te onderzoeken hoe de informatie rondom MAA tot 2 maal toe vroegtijdig in de media is gekomen?

Namens de fractie vraag ik aan het College van GS een onderzoek in te stellen en welke acties  GS gaat ondernemen om te voorkomen dat het bestuur van de provincie in de toekomst wederom geconfronteerd worden met het lekken van vertrouwelijke informatie. Ook vraag ik welke maatregelen ondernomen kunnen worden naar individuele volksvertegenwoordigers die menen dat zij zich niet aan vertrouwelijkheid hoeven te houden.

art 38 vragen lekken vertrouwelijke informatie naar de pers

Lars Kockelkoren lehkockelkoren@kpnmail.nl