Door op 2 juni 2016

Kamerlid Manon Fokke stelt vragen over gesjoemel met gevaarlijke stoffen tussen Eindhoven en Venlo.

Afgelopen week haalde het meermaals het nieuws, tijd dus voor Tweede Kamer vragen.
Schriftelijke vragen van de leden Cegerek en Fokke (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over gesjoemel met gevaarlijke stoffen tussen Eindhoven en Venlo.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Gesjoemel met giftreinen tussen Eindhoven en Venlo’? (1)

Vraag 2
Is het waar dat op het traject Eindhoven-Venlo de voorbije maanden vier stoffen vervoerd zijn, die op dit traject überhaupt niet vervoerd mogen worden? Zo ja, hoe is dit mogelijk en welke consequenties worden hieraan verbonden? Zo nee, wat klopt er wel van de berichtgeving?

Vraag 3
Wat betekenen de overschrijdingen van de risicoplafonds voor de veiligheid van de omwonenden?

Vraag 4
Welke maatregelen zijn de afgelopen periode reeds genomen om (nieuwe) overschrijdingen van de basisnetplafonds te voorkomen? Wat is het effect geweest van deze maatregelen?

Vraag 5
Welke inspanningen hebben goederenvervoerders en verladers – conform de door hun uitgesproken intentie – gepleegd om gevaarlijke stoffen zo veel als mogelijk via de Betuweroute te vervoeren? (4) Wat is uw oordeel over de geleverde inspanningen?

Vraag 6
Verwacht u over de jaren 2015 en 2016 te kunnen voldoen aan onderstaande toezeggingen aan de Kamer van uw voorganger, te weten: “Daarbij is tevens aangegeven dat ook met deze extra transporten [als gevolg van werkzaamheden Derde Spoor] het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de risicoplafonds van het Basisnet zal moeten blijven” (2) en “Van belang is dat in alle gevallen de omgevingsrisico’s van dat vervoer niet hoger mogen zijn dan de in Basisnet vastgelegde risicoplafonds”? (3)

(1) http://www.1limburg.nl/gesjoemel-met-giftreinen-tussen-eindhoven-en-venlo
(2) Beantwoording Kamervragen van de leden Smaling en Bashir (beiden SP) over de informatievoorziening rond gevaarlijke stoffen op het spoor, 18 augustus 2015.
(3) 29 984, 601.
(4) Brief Mansveld, 14 oktober 2014, Betreft Maatregelenpakket bouwperiode derde spoor Betuweroute.