Door op 7 november 2014

Inzet ouderen bij decentralisaties

Gemeenten zijn op dit moment druk bezig met het laten landen van de drie decentralisaties in het sociaal domein. De Statenfracties Partij van de Arbeid en 50Plus constateren dat zowel op grond van demografische factoren alsook vanwege verschuivingen in de werkgelegenheid in de zorg, kennis en expertise uitstroomt en voor de zorgsector verloren dreigt te gaan.

Tevens constateren zij dat de afspraak uit het coalitieakkoord om projectmatig in te zetten op de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt (motie 50+), nog niet voldoende concreet is ingevuld.

De Statenfracties roepen het College van Gedeputeerde Staten op, het gereserveerde bedrag van

€ 1 mln. in de Human Capital Agenda in te zetten om 50-plussers in te schakelen bij het transitie- en transformatieproces in het sociaal domein, en het College van GS opdracht te geven om vóór 1 januari 2015 aan Provinciale Staten aan te geven op welke wijze deze inzet vorm zal krijgen.

Tijdens de begrotingsvergadering van 7 november hebben de PvdA en 50Plus hiervoor een motie ingediend.

Bekijk hier de motie Motie inzet ouderen bij decentralisaties