Door op 31 januari 2014

Investeren in Limburg

Met de verkoop van energiebedrijf Essent heeft de provincie een aanzienlijke som van € 1,1 miljard ontvangen. Voor het grootste deel is dit bedrag nodig om de weggevallen winstuitkering van Essent te compenseren.

Maar de provincie heeft ook besloten om een gedeelte hiervan, maximaal 15 % zijnde € 165 miljoen te investeren in economie, kennis en stedelijke voorzieningen.

Een van de belangrijkste projecten betreft de verdere ontwikkeling van Chemelot. Met onder andere DSM, Universiteit Maastricht zijn de plannen klaar voor de bouw van onderzoeksinstituten voor nieuwe materialen op het gebied van gezondheid (kunststoffen) en milieu (afbreekbare plastics) Verder de bouw van een proeffabriek waar productieprocessen op kleine schaal kunnen worden uitgevoerd. De Chemelot Campus moet uitgroeien tot een kennisinstituut van Europees niveau. Van de provincie wordt in totaal een bijdrage gevraagd van € 100 miljoen. Andere partijen leggen gezamenlijk € 160 – € 180 miljoen op tafel.

Over zo’n grote investering wil de PvdA Statenfractie zich uitgebreid laten informeren. En brengen we ter plaatse een werkbezoek om een beeld te vormen wat Chemelot Campus gaat betekenen met name voor de economie in Zuid-Limburg. De samenwerking met andere universiteiten zoals UM Maastricht, RWTH Aken en TU Eindhoven is daarbij van essentieel belang. Het moet een plek worden waar wetenschap en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. De plannen zijn uitstekend uitgewerkt, zo blijkt. Al lopende over het terrein moet je vaststellen dat de totale omgeving een verouderde indruk maakt. Wetenschappers en studenten hebben een inspirerende omgeving nodig waar men elkaar kan ontmoeten en ideeën kan uitwisselen.

Voor ons wordt duidelijk dat hier kansen liggen om de economie in de regio een sterke impuls te geven. Kansen die benut moeten worden. Juist van de provincie mag verwacht worden dat deze waar het maar kan de economie versterkt. Het schept werkgelegenheid en vergroot de concurrentiekracht.
Niets doen is geen optie.