23 februari 2016

Gewestelijke Vergadering (alv) PvdA Limburg

Datum: zaterdag 27 februari 2016
Tijd: 10.00 tot 12.30 (inloop 9:30 uur)
Plaats: Golden Tulip Weert
Driesveldlaan 99 Weert
+31 49 5539655
OV: twee minuten loopafstand van het station
Parkeren: bv. NS P+ R Parallelweg €1,67 per uur óf Centrumgarage (Stadhuis) tegenover Golden Tulip Driesveldlaan €1,20 per uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen van de agenda van de vergadering

3. Column door gewestvoorzitter PvdA Limburg, Jacques Costongs

4. Nieuws uit het gewestbestuur: aankondigingen en bereikte resultaten

5. Verslag gewestvergadering 3 oktober 2015 (ter vaststelling)

6. Scoutingplan PvdA Limburg 2016 (ter vaststelling)

7. Benoeming scouts PvdA Limburg (ter vaststelling)

8. Selectieplan PvdA Limburg 2016 (ter vaststelling)

9. Jaarrekening PvdA Limburg 2015 (ter vaststelling na advies kascontolecommissie)

Pauze

10. Referendum Associatieverdrag met Oekraïne op 6 april.

Inleiding door Joost van den Akker, promovendus EU-referenda bij Universiteit Maastricht.

Aansluitend gedachtewisseling met alle aanwezigen.

11. Aftrap ‘70 jaar PvdA’ door gewestvoorzitter Jacques Costongs

12. Actualiteiten

13. Rondvraag

Natuurlijk hopen we dat jullie na de vergadering nog even blijven om gezellig met elkaar na- en bij te praten en te netwerken.