Door op 23 december 2013

Gedeputeerde Peter van Dijk over laatste uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

Gedeputeerde Staten heeft, onder leiding van PvdA-Gedeputeerde Peter van Dijk (Jeugdzorg, Zorg & Welzijn, Media en Vergunningen) onlangs ingestemd met het laatste uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. Een bijzonder moment omdat de jeugdzorg in 2015 over zal gaan naar de 33 Limburgse gemeenten.

Sinds 1989 is de Provincie Limburg verantwoordelijk voor een groot deel van de in Limburg aangeboden jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 wil het Rijk de jeugdzorg weer dichtbij het kind organiseren en wordt de gemeente de eerstverantwoordelijke financier. Dat gaat gepaard met een aanzienlijke bezuiniging op het totale budget, die oploopt tot 15% ! Van alle middelen die de gemeenten van het Rijk gaan ontvangen zal, zo wordt nu duidelijk, in eerste instantie in elk geval 80% bij de huidige jeugdzorgaanbieders terechtkomen. Voor die instellingen dreigt dus per 2015 een forse bezuiniging die waarschijnlijk aanzienlijke frictiekosten met zich mee zal brengen, met name voor het ontslag en de omscholing van personeel.

Wat heeft de PvdA in 2013 voor de jeugdzorg betekend?
PvdA-Gedeputeerde Peter van Dijk heeft het afgelopen jaar behoorlijk wat werk verzet om deze transitie op een goede manier te laten verlopen. De provincie tracht onder zijn aanvoering, bijvoorbeeld, de frictiekosten op voorhand te drukken door transformatieprojecten te ondersteunen die slimmer werken en beter samenwerken bewerkstelligen.

Ten tweede heeft de provincie in 2013 de bezuinigingen op de jeugdzorg verzacht door eenmalig  1,9 miljoen Euro voor haar eigen rekening te nemen. Daarnaast is door het instellen van een mobiliteitsbureau een aanzienlijk aantal medewerkers in de jeugdzorg geholpen aan een andere baan.
En, last but not least, heeft de provincie ondersteuning geboden bij het oplossen van het vastgoedprobleem van de provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen. Voor een bedrag van in totaal 7,5 miljoen Euro kan door de drie instellingen onrendabel vastgoed worden afgeschreven en is er daarna hulp om het ook daadwerkelijk af te stoten of een andere bestemming te geven.

De PvdA-fractie heeft goede jeugdzorg als belangrijk aandachtspunt en steunt alle voorstellen die daarin voorzien. Wij hebben ons het afgelopen jaar samen met onze Gedeputeerde sterk gemaakt voor goede jeugdzorg.

Provincie draagt jeugdzorg over aan gemeenten
Met deze inzet doet de provincie, onder leiding van PvdA-Gedeputeerde van Dijk en met steun van onze Statenfractie, haar uiterste best een ‘warme’ overdracht van de jeugdzorg te bewerkstelligen, zodat de kwaliteit van de jeugdzorg ook na 1 januari 2015 gewaarborgd blijft en geen kind of ouder er de dupe van wordt.